• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo

arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het was al belangrijk maar wordt steeds belangrijker. Juist nu in deze snelle tijd, u verandert misschien niet, de wereld om u heen wel.

Inhoudelijk

U bent arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval. In ieder geval kunt u uw werk geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren. Geen werk geen geld, of minder werk (gedeeltelijk arbeidsongeschikt) minder geld. Zodra dit het geval is, bent u te laat voor een verzekering. U moet, net als bij andere verzekeringen, de verzekering hebben voordat zich een “schade” voordoet.

Premie

De premie is gebaseerd op veel variabelen. Wenst u uit te gaan van percentages bij arbeidsongeschiktheid, vaste bedragen, stijgende bedragen, optie clausules, enz. enz. Er zijn veel vormen en uitvoeringen. Hoe groter uw risico en hoe groter het verzekerd belang hoe hoger de premie. Hoe langer de uitkeringstermijn hoe duurder. Wij vinden een arbeidsongeschiktheid een adviesproduct. U kunt op onze site een berekening maken, dit zien we als uitgangspunt voor een gesprek.

Advies

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is uw adviseur ook verantwoordelijk voor zijn advies.nWij adviseren u met ons contact op te nemen zodat we vooraf met u kunnen bespreken wat uw wensen zijn, u hoort dan ook wat onze mogelijkheden zijn.

Bel: 026-3195444.

De feiten op een rij

De feiten op een rij

Als ondernemer heeft u geen vangnet bij arbeidsongeschiktheid.
Uw inkomen valt geheel of gedeeltelijk weg bij arbeidsongeschiktheid
De betalingen van uw bedrijfskosten komen onder druk
Uw privé situatie komt financieel onder druk
Lees bij “onder druk” op termijn gewoon geen geld meer

Onderzoek wijst uit dat 80% van de ondernemers in Nederland geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.